Vastuuvakuutus

Veneen kippari on vastuussa nykyisellä ja tulevalla omaisuudellaan kaikista vahingoista, jotka hän on aiheuttanut toisille henkilöille ja heidän omaisuudelleen.

• Ottamalla vastuuvakuutuksen suojaat omaisuutesi.

• Yacht-Pool:n pienin enimmäiskorvausmäärä on miljoonaa euroa. Voit valita useista vaihtoehdoista enimmäiskorvaukseksi jopa 7,5 miljoonaa euroa.

• Korvausvaatimukset saattavat olle hyvinkin korkeita, jos vahinko kohdistuu esimerkiksi amerikkalaiseen henkilöön. Tällöin korkea vastuuvakuutus on ottajalleen erityisen arvokas suoja.

• Yacht-Pool vastuuvakuutus on voimassa ympäri maailmaa

• Esimerkki hätärakettien käsittelystä syntyneen vahingon korvaamisesta:
Keväällä tarkastaessasi veneessä hätärakettien kuntoa raketti laukeaisi vahingossa ja osuisi Porvoon kirkon katolle. Tapahtumasta seuraisi tulipalo, jonka kustannukset olisivat 4,5 miljoonaan euroa. Yacht-Pool vastuuvakuutus korvaa vahingon valittuun korvaussummaan asti.